De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is een agentschap van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

RvIG is de autoriteit en regisseur van het veilig en betrouwbaar gebruik van identiteitsgegevens. Zo beheert RvIG o.a. de Basisregistratie Personen (BRP) en is verantwoordelijk voor de technische systemen voor de opslag en uitwisseling van persoonsgegevens. Ze geven de burgerservicenummers uit, die de basis vormen voor de uitwisseling van die gegevens. En RvIG beheert de reisdocumenten van het koninkrijk.

De basisregistratie van personen wordt uitgevoerd door de gemeenten. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens bewaakt of de basisregistratie door de gemeente kwalitatief goed wordt uitgevoerd. In de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP) staan de procedures beschreven om personen in te schrijven als ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP).

Merkato wordt ingezet om de toegankelijkheid en toepasbaarheid van de HUP te verbeteren door op basis van situatievragen, voorbeelden te generen die de registratie vereenvoudigen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de BRP.

Weten wat Quootz voor u kan betekenen?

Vraag de demo aan Rijksdienst