Analyseren, visualiseren en optimaliseren met Quootz en Ratio Computer Aided Systems Engineering

We leven in een tijd waarin wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Dat biedt ons enorme voordelen, denk bijvoorbeeld aan verduurzaming, health care en domotica, maar voor bedrijven betekent dit ook dat hun producten én processen steeds complexer worden. Het aantal afhankelijkheden tussen vereisten, functies, componenten en ontwerpparameters groeit exponentieel in moderne systemen. Zie daar maar eens het overzicht over te houden!

Gelukkig kan ons CPQ-platform de samenhang van opties in complexe producten vastleggen, zodat deze foutloos verkocht kunnen worden. Echter zien wij, door die toenemende complexiteit, ook een aantal verbeterpunten voor bedrijven. Daarin kunnen we met onze partner Ratio, een innovatief, Nederlands bedrijf dat inzicht geeft in het ontwerpproces van complexe systemen, een grote rol spelen. Hoe u hier baat bij kunt hebben? Dat leest u in dit blog!

U heeft een CPQ-oplossing, wat valt er nog meer te winnen?

Quootz draait vaak zeer complexe projecten, waardoor we een aantal trends herkennen. Trends die ons stimuleren om te kijken naar hoe het nóg beter, efficiënter en inzichtelijker kan! Wij noemen er drie:

 1. Afhankelijkheden boven water krijgen
  Veel van onze klanten hebben moeite grip te krijgen op de vele afhankelijkheden binnen hun producten. Kennis zit vaak in hoofden van mensen en is maar moeilijk op een gestructureerde manier vast te leggen. Laat staan dat iedereen het er ook altijd mee eens is. Dat kan de snelheid van de implementatie van onze CPQ-oplossing nadelig beïnvloeden.
 2. Suboptimalisatie
  Merkato is ontzettend flexibel. Dat heeft veel voordelen, maar het kan ook als gevolg hebben dat het model dat uiteindelijk in gebruik wordt genomen, onnodig complex is. Weliswaar werkt het uiteindelijk allemaal zoals de betrokkenen denken dat het móet werken en klopt de samenhang binnen het product, maar dat betekent niet dat de gekozen modellen en oplossingen de állerbeste zijn.
 3. Kaizen: continu verbeteren
  Merkato is een enorme bron van data. Soms zijn er (tien)duizenden business rules of constraints nodig om een productengamma vast te leggen. Weet u daar het overzicht over te houden, laat staan inzichten uit te halen? Wanneer deze data op de juiste manier geanalyseerd, gevisualiseerd en geïnterpreteerd wordt, kunnen alle betrokkenen in het productieproces er baat bij hebben. Van commercie en productmanagement tot inkoop. Kleine verbeteringen op basis van die data leveren op termijn flinke winst op voor organisaties.

Een revolutionaire toevoeging aan CPQ

Om de drie bovenstaande, veelvoorkomende uitdagingen te tackelen, hebben we samen met onze partner Ratio Computer Aided Systems Engineering een revolutionaire oplossing ontwikkeld. Ratio is een Nederlands bedrijf dat ontstaan is uit onderzoeken aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ze bieden tools, methoden en expertise om organisaties te ondersteunen bij het ontwerpen, analyseren en beheren van complexe systemen. Ratio heeft ervaring met de analyse van een grote variëteit aan systemen, variërend van bruggen en sluizen tot aan een kernfusiecentrale.

Samen met Ratio hebben we Design Structure Matrix (DSM-)analyses en visualisatietools geïntegreerd in Merkato. De DSM-methode is gebaseerd op de methodieken en ideeën van vooraanstaande wetenschappers, zoals professor Steven D. Eppinger van MIT Sloan, bekend om zijn werk op het gebied van productontwerp en –ontwikkeling. Deze methode helpt de gebruiker om de samenhang en afhankelijkheden tussen componenten binnen (zeer) complex samengestelde systemen op een begrijpbare manier te visualiseren en automatisch te analyseren met state-of-the-art algoritmes. Met de juiste training is het mogelijk om hieruit verbeterpunten in de structuren te bepalen.

Sequencing & clustering

Met de toevoeging van de DSM-methodiek aan Merkato, is er een stappenplan om nóg beter te analyseren en optimaliseren. Dat ziet er als volgt uit:

 1. Variabelen en structuren worden vanuit een matrix, of vanuit het brein van de kennisdragers, omgezet naar een Merkato-template of -model.
 2. Met behulp van de DSM-methode worden afhankelijkheden tussen componenten in een complex systeem visueel gerepresenteerd.
 3. De Merkato-templates worden geanalyseerd om sequencing & clustering-optimalisaties te bewerkstelligen. Zo worden dus zowel de volgorde van de componenten en taken als de clustering ervan op basis van gelijkenissen, verregaand geoptimaliseerd.

Het resultaat? Een nóg sneller systeem zonder onlogische vragen. De gebruiker maakt op een zo efficiënt mogelijke manier de configuratie en krijgt een duidelijk visueel overzicht van de samenhang van functies, opties en artikelen. Dit kan als basis dienen voor verdere modularisatie en optimalisatie.

Similarity analysis

Het houdt niet op bij DSM-analyses en sequencing en clustering. Met de toevoeging van de expertise van Ratio is er een wereld van mogelijkheden om te optimaliseren met behulp van de data in Merkato. Zo is het ook mogelijk om een similarity analysis op al uw offertes en orders in de complete Merkato-database te doen, wat de gelijkenis tussen verschillende entiteiten bepaalt. Dit proces kunnen we ‘tweaken’ op meer dan 10 parameters, wat resulteert in zeer nauwkeurige similarity analysis. Wanneer deze juist geïnterpreteerd worden, zijn de voordelen van onschatbare waarde voor zowel productmanagers, salesmanagers, modularity engineers en nog vele andere belanghebbenden. Enkele voorbeelden:

 • Overeenkomsten tussen producten, configuraties en offertes kunnen beoordeeld worden. Zo kunnen er betere aanbevelingen gedaan worden op basis van de gelijkenis tussen verschillende productopties. Dit vergroot de kans op een succesvolle verkoop.
 • Merkato kan sneller en efficiënter nieuwe configuraties voorstellen op basis van patronen in keuzes bij eerdere configuraties. Dat gaat tijd besparen!
 • Door similarity analysis goed in te zetten, krijgen klanten uiteindelijk configuraties en offertes voorgesteld die goed aansluiten bij hun behoeften. Dit verhoogt de klanttevredenheid.

Samenvattend kan er gesteld worden dat een combinatie van al deze tactieken ervoor zorgt dat er oplossingen en offertes aan klanten aangeboden kunnen worden die nóg beter bij hun behoeften aansluiten. En dat deze orders ook nog eens mechanisch en mechatronisch beter gestructureerd geproduceerd kunnen worden!

Wilt u er meer over weten? Wij praten er graag eens met u over en laten u zien welke voordelen er met deze analyses en visualisatie behaald kunnen worden in uw organisatie.

Ratio

Ratio is een Nederlands bedrijf dat is voortgekomen uit onderzoeken aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ratio is expert op het gebied van systems engineering methodes en technieken voor productportfolio- en product architecture ontwerp en analyse. Ratio heeft ervaring met de analyse van een grote variëteit aan systemen, variërend van bruggen en sluizen tot een kernfusiecentrale.